Конгрес мусульман України

«Тримайтеся разом біля Аллага і не розділяйтеся!» (Коран, 3:103)

Запрошуємо ісламознавців до участі у Міжнародній конференції!

27.10.2014 / 551

IV Міжнародна науково-практична конференція «Міфи і реалії сприйняття ісламу в Європі» відбудеться 19 листопада 2014 року в конференц-залі Інституту філософії ім. Г. С. Сковороди НАН України (Київ, вул. Трьохсвятительська, 4, 4-й поверх) о 10:00, реєстрація учасників розпочнеться о 9:30. Робочі мови конференції — українська, англійська, російська.

Організатори заходу — Інститут філософії ім. Г. С. Сковороди НАН України, Духовне управління мусульман України «Умма», Всеукраїнська асоціація громадських організацій «Альраід», Українська асоціація релігієзнавців, Український центр ісламознавчих досліджень — пропонують для обговорення питання щодо сучасних тенденцій розвитку ісламу в Європі і Україні; міфів і реалій сприйняття ісламу в Європі; діяльністі ісламських інституцій в Україні в контексті національної безпеки; розвитку ісламознавства в Україні.

Для участі в конференції необхідно до 15 листопада 2014 року надіслати на електронну адресу ukrcid@gmail.com  заявку на участь (у довільній формі) із зазначенням такої інформації: назва доповіді, ПІБ автора (повністю), науковий ступінь/вчене звання, назва ВНЗ, організації, установи; назва посади; контактні дані (адреса, телефони — мобільний, робочий, адреса електронної пошти), а також текст тез доповіді (до 20 000 знаків) мовою.

Вимоги до оформлення матеріалів: наявність ПІБ автора (авторів) і назва тез (українською  або мовою тексту). Структура повинна передбачати актуальність теми, короткий огляд проблеми, мету дослідження, методи вирішення проблеми й отримані результати, висновки про наукову новизну і практичну доцільність результатів. Обсяг тексту не повинен перевищувати 8-10 сторінок (список літератури не враховується) А4; шрифт Times New Roman, кегль 14, інтервал 1,5. Відступи зверху, знизу і зліва складають 2 см, справа — 1см.

Використані джерела інформації подаються загальним списком  наприкінці тез у порядку їх згадування в тексті (у квадратних дужках) мовою оригіналу. Таблиці, малюнки і графіки потрібно згрупувати і розмістити в одному місці.

Відповіді на додаткові запитання й уточнення можна отримати в організаторів за телефоном (044) 490-99-00 (секретар конференції Олег Гузик) з 10:00 до 17:00, пн-пт, а також написавши на електронну адресу ukrcid@gmail.com.

    

Слідкуйте за нашими заходами, новинами, обговорюйте в соціальних мережах

Партнерські та дружні ресурси