АЛЬРАІД

ВСЕУКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ ГРОМАДСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ

Конкурс наукових праць

07.03.2013 / 925

Всекримська молодіжна організація “Емель”

Всеукраїнська Асоціація громадських організацій “Альраід”

Український центр ісламознавчих досліджень

оголошують

конкурс наукових праць

серед студентів та аспірантів

для участі в

II Міжнародній молодіжній ісламознавчій літній школі

“Іслам і мусульмани в Україні та в сучасному світі”

Метою Літньої школи є надання молодим науковцям поглиблених знань про іслам та ісламознавство, джерела ісламських наук, сучасний стан ісламу в Україні та світі.
Програма школи передбачає дискусії з науковцями, зустрічі з представниками ісламських релігійних та громадських організацій, інтелектуальні ігри на ісламознавчі теми, екскурсії.
Для участі в конкурсі потрібно подати письмову роботу на будь-яку із зазначених нижче тем.
Автори праць належного наукового рівня будуть запрошені до участі у роботі ІІ Міжнародної молодіжної ісламознавчої літньої школи у липні2013року в АР Крим.

За підсумками конкурсу буде відібрано 15 кращих робіт, автори яких зможуть представити їх під час роботи школи.

За результатами роботи Літньої школи планується публікація збірника.

Рекомендовані теми конкурсних робіт:

- Ісламські процеси в сучасній Україні, в Європі, в світі;

- Перспективи Ісламу в Європі: інтеграція, асиміляція, зіткнення цивілізацій;

- Роль Ісламу в сучасних трансформаційних процесах арабського світу;

- Ісламська культура: поезія, архітектура, образотворче мистецтво;

- Мусульманські об'єднання та організації в Україні;

- Історія Ісламу в Україні і в Криму;

- Образ мусульманської жінки: міфи і реальність;

- Ісламська богослов'я: Коран, сунна, видатні вчені;

- Мусульмани в медіа-просторі;

- Міжрелігійні відносини в Україні;

- Філософія і наука в ісламському світі. Найбільші мислителі ісламського світу;

Вимоги до оформлення статей

Обсягстаттівід20 до25 тис. знаків(зпропусками, включнозвихіднимиданими, назвоюстаттітаспискомлітератури), шрифтTimes New Roman, 14 кегльз1,5 інтервалом. Посилання на літературу наводяться у квадратних дужках із зазначенням сторінки після коми (напр. [4, с. 5]). Список літератури подається у кінці тексту за алфавітом.

Статтямаєміститикороткуанотаціюанглійськоюйукраїнською(російською) мовами.

На титульнійсторінці у правому кутку потрібно вказати прізвище та ім’я автора.

Конкурсні роботи мають бути оформлені у вигляді статті.

Вокремомуфайліслідподатинаступнуінформацію: прізвище, ім’я, по-батькові; навчальнийзаклад, якийпредставляєавтор; курс(рікнавчання); темуконкурсноїроботи; контактнаінформація– e-mail, телефон, поштоваадреса.

Термін подання робіт ­­– до 20 травня 2013року.

Матеріали, які не відповідають вищеперерахованим вимогам або подані пізніше вказаного терміну, до розгляду на конкурс прийматися не будуть.

Статті  потрібно висилати на електронну скриньку:  studies@islam.in.ua, зазначивши в темі – «Ісламознавча школа».

Організатори конкурсу залишають за собою право на публікацію кращих статей.

Про результати конкурсу буде повідомлено особисто учасників (на e-mail), а також на сайті: www.islam.in.ua після 25травня 2013р.

З питаннями щодо умов участі в конкурсі та роботи Літньої школи звертатися за телефоном: (044) 490-99-96, контактна особа ­– Ольга.

Оргкомітет

    

Слідкуйте за нашими заходами, новинами, обговорюйте в соціальних мережах

Партнерські та дружні ресурси