Конгрес мусульман України

«Тримайтеся разом біля Аллага і не розділяйтеся!» (Коран, 3:103)

Організатори III Міжнародної конференції в Донецьку запрошують ісламознавців, науковий інтерес для яких викликають питання «золотої середини»

05.09.2013 / 1340

19 вересня 2013 року відбудеться III Міжнародна науково-практична конференція «Принцип аль-Васатийя в ісламі», організована Українським центром ісламознавчих досліджень, Центром релігієзнавчих досліджень і міжнародних духовних відносин, ДУМУ «Умма» і ВАГО «Альраід». Захід буде проведено в концеренц-залі готельного центру «Вікторія» (проспект Миру, 14а, м. Донецьк, Україна, 83015). Відкриття конференції призначено на 11:00, але організатори рекомендують учасникам прибути раніше, оскільки реєстрація розпочнеться вже о 10:30.

Орієнтовна проблематика конференції охоплює такі теми: «Аль-Васатийя» як базовий принцип ісламу, сучасні тенденції розвитку ісламу в Європі і Україна, помірність і радикалізм у глобальному ісламському співтоваристві, ісламознавство в Україні, «Арабська весна» як суспільно-релігійний феномен. Планується проведення пленарного засідання і круглого столу «Принцип «Аль-Васатийя» в ісламі: теорія і практика». Робочими мовами заходу будуть українська, російська й англійська.

Організатори запрошують до участі дослідників, що займаються цією проблематикою, а також усіх, хто цікавиться вищезазначеним спектром тем.

Для участі у конференції необхідно до 10 вересня 2013 року надіслати на електронну адресу ukrcid@gmail.com у довільній формі заявку на участь із зазначенням такої інформації: назва доповіді, повні ПІБ автора, науковий ступінь /вчене звання, назва ВНЗ, організації, установи; посада; контактні дані (адреса, телефони — мобільний, робочий; адреса електронної пошти), а також текст тез доповіді.

Вимоги до оформлення матеріалів цілком звичайні: вони повинні містити ПІБ автора (авторів) і назва тез (українською мовою або мовою тексту). Структура повинна передбачати актуальність теми, короткий огляд проблеми, мету дослідження, методи вирішення проблеми й отримані результати, висновки про наукову новизну і практичну доцільність результатів. Обсяг тексту не повинен перевищувати 8-10 сторінок (список літератури не враховується) А4, шрифт Times New Roman, кегль 14, міжрядковий інтервал — 1,5. Відступи вгорі, внизу і зліва становлять 2 см, праворуч — 1 см.

Використані джерела наводяться загальним списком наприкінці тез в порядку їх згадування в тексті (у квадратних дужках) мовою оригіналу. Таблиці, малюнки і графіки потрібно згрупувати і розмістити у визначеномуна розсуд автора місці.

Відповіді на запитання, що виникли,  і роз’яснення можна отримати у організаторів за телефонами: +38-099-943-46-79 (Пархоменко Ганна Костянтинівна, прес-секретар Українського центру ісламознавчих досліджень), а також +38-096-489-39-90 (Алексєєва Лілія Іванівна, виконавчий директор Центру релігієзнавчих досліджень і міжнародних духовних відносин).

    

Слідкуйте за нашими заходами, новинами, обговорюйте в соціальних мережах

Партнерські та дружні ресурси